KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

  1. TANIMLAR

KONAKLIAV.COM,  World Wide Web’de (“Web”) yer alan site (“İnternet Sitesi”) veya bu siteye mobil site (“Mobil İnternet Sitesi”) üzerinden, av ve avcılık ekipmanlarının satışını kullanıcılarının (“Kullanıcı”) bilgisine ve satışına sunan bir e-ticaret platformudur.

Site kapsamında sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı ve üyeliği, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan şartlara tabidir.  

  1. SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, KONAKLIAV.COM’un Site üzerinden vermiş olduğu hizmetlerle ilgili olarak hukuki, idari ve cezai sorumluluğu ilgili mevzuatta yer alan şekliyle sınırlı olup, Site’de paylaşılan ilanların içerikleriyle ilgili diğer bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. kişilere ve içerik üretmesi ve Site’de paylaşması halinde Kullanıcı’ya aittir. KONAKLIAV.COM, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “yer sağlayıcı”dır. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılar’a getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcı’ların site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

Bu kapsamda KONAKLIAV.COM nezdinde doğacak her türlü zarar nedeniyle, yukarıda anlatıldığı şekilde zararın meydana gelmesinde sorumluluk sahibi olan Kullanıcı ve 3. Kişiler, KONAKLIAV.COM’un rücu hakkı bulunduğunu, KONAKLIAV.COM nezdinde doğmuş ya da doğması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Site üzerinden herhangi bir yol ile kendisine ait iletişim adreslerini beyan etmesi halinde bu iletişim adresleri üzerinden pazarlama, ürün geliştirme ve tanıtım gibi ticari amaçlarla iletişime geçilmesine rıza göstermiş olduğunu açıkça kabul eder.

KONAKLIAV.COM, Site ve Site üzerinden aracı bağlantılar aracılığıyla ulaşacağı web sitelerdeki şifre ve kullanıcı hesabı bilgilerinden ve yine bu duruma bağlı olarak ortaya çıkacak tüm zararlardan bizzat kendisi sorumludur. KONAKLIAV.COM, Site üzerinden bağlantı linkleri aracılığı ile erişilecek olan başka web sitelerine erişim noktasında erişim gizliliği ve güvenliği hakkında herhangi bir garanti vermemektedir.

Kullanıcı, Site üzerinden beyan etmiş olduğu her bilginin doğruluğundan kendisi sorumludur. Kullanıcı tarafından yapılmış olan eksik, hatalı veya yanlış bilgilendirmeye dayalı olarak ortaya çıkacak tüm talep ve zararlardan bizzat kendisi sorumludur.

Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde veya kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi noktasında, KONAKLIAV.COM, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, Kullanıcı’lara ait hesapları, servis sağlayıcılarını ve siteye erişimi askıya alabilir, erişim şartlarında değişiklik yapabilir, sona erdirebilir, süreli veya süresiz olarak durdurabilir. Kullanıcı’lar, bu duruma bağlı olarak doğacak tüm talep ve zararlardan KONAKLIAV.COM’un sorumlu olmadığını kabul eder.

KONAKLIAV.COM; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı’nın varsa üyeliğini askıya alabilir ve sona erdirebilir. Bireysel Üyeler, info@konakliav.com adresine gönderecekleri elektronik posta ile üyeliklerini sonlandırılmasını talep edebilirler.

Bireysel Üye info@konakliav.com adresine göndereceği elektronik posta ile yeniden hesabının aktif hale getirilmesini talep edebilir. Hesabın yeniden aktif hale getirilmesi hesaba bağlı olarak tüm verilerin geri getirileceği anlamına gelmez.

Sitenin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KONAKLIAV.COM’a, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk izafe edilemez.

KONAKLIAV.COM, internet sitesi için Kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, Kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Kullanıcılar, KONAKLIAV.COM sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla ziyaret ettikleri internet sitelerinde yer alan içeriklerden KONAKLIAV.COM’un, KONAKLIAV.COM çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ederler.

Sitede sunulan yazılı veya görsel her türlü içerik, Kullanıcı ve anlaşma yapılan 3. kişilerden sağlanan ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm bu veriler, herhangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Site’de yer alan her türlü içerik ve bu içerikten çıkarılacak her türlü sonuç ve verinin doğruluğu KONAKLIAV.COM tarafından garanti edilmemektedir. Site’de yer alan tüm içerikler Kullanıcı’ya birebir sunulmaktadır. KONAKLIAV.COM, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. KONAKLIAV.COM, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir ve bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

   III.         FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve diğer tüm eserlerin telif hakları KONAKLIAV.COM veya belirtilen ilgilisine aittir. KONAKLIAV.COM’un; hizmetleri, telif haklarına tabi çalışmaları veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Site’de yer alan içerikler kaynak gösterilmeden paylaşılamaz ve kopyalanamaz. Bu kapsamda KONAKLIAV.COM söz konu fikri ve sınai mülkiyetler yönünden münhasır hak sahibidir. Bu duruma aykırı hareket eden Kullanıcı ve üçüncüler, KONAKLIAV.COM’un uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere tüm zararları karşılamakla yükümlüdür.

 

  1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

İşlenen kişisel verileriniz, bu veriler üzerindeki haklarınız ve kullanım yöntemleri konusunda detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Koruması Politikası ve Çerez (“Cookie”) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

  1. MÜCBİR SEBEPLER

İnternet ortamından kaynaklı ve bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla meydana gelecek siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu doğrultuda meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, bunların yanı sıra yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, grev ve lokavt veya KONAKLIAV.COM’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) KONAKLIAV.COM’un işbu kullanım koşullarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, KONAKLIAV.COM ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu kullanım koşullarının uygulanmasından doğacak ihtilaflar hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

 VII.         YÜRÜRLÜK VE KABUL

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri, Site’nin ziyaret edilmesi itibariyle uygulama alanı bulacaktır. KONAKLIAV.COM, şirket politikası gereği Site’de bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Yönde bir bilgilendirme yapılması halinde Kullanıcı’lar bildirmiş oldukları iletişim adresleri aracılığıyla bilgilendirilecektir.  Kullanıcı’lara siteye her girişlerinde yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.